ANWB: Nederland krenterig met Smartengeld

datum: 16 januari 2014
De ANWB meldt vandaag op haar website smartengeld.nl dat zij het onbegrijpelijk vindt dat de hoogte van de smartengeld*bedragen in Nederland in verhouding tot de ons omringende landen zo laag is. Die conclusie trekt de bond bij het uitkomen van het nieuwe ANWB Smartengeldboek, met daarin een overzicht van de belangrijkste recente rechtszaken waarin smartengeld een rol speelt. Hoe zwaarder het letsel, hoe groter de verschillen, aldus de ANWB. In Engeland zou gemiddeld 2x zoveel betaald worden, in Duitsland tot wel 4x zoveel. De ANWB is van mening dat het smartengeld omhoog moet. Wij hebben geen uitvoerig onderzoek verricht, maar kunnen in zijn algemeenheid zeggen dat het juist is dat in Nederland doorgaans weinig smartengeld wordt uitgekeerd. Vooralsnog zijn er geen tekenen dat hierin op korte termijn verandering komt.   
 *Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade, zoals pijn, verdriet of verminderde levensvreugde.

« terug naar het overzicht